16 agost 2018

Activitats amb Pattern Blocks. Sanefes.

Tot i que els Pattern Blocks són materials ideals per a treballar mosaics de diferents tipus, aquesta vegada us proposem treballar a partir de les sanefes.

Podem fer sanefes simples a partir de cadascuna de les peces del joc, però si ens limitem a les que podem encabir dins un rectangle infinit, no podrem fer sanefes d’hexàgons.  Però nosaltres serem els qui posarem les regles del joc.

Aquestes sanefes simples es generen en general per traslació de la peça però en el cas del triangle i el trapezi tenim entr una peça i la següent un gir de 180 º.

 

Podem amar més enllà i proposar-nos fer sanefes més amples, amb una simetria horitzontal. Também podem  fer sanefes combinant peces diferents. Un cop fetes podem analitzar-les i trobar-hi les traslacions, les simetries horitzontals i verticals, els girs i les simetries amb lliscament.

                      

Una vegada més nosaltres decidirem si s’hi val deixar espais buits o si ens hem de cenyir al rectangle d’amplada infinita. Tanmateix decidirem si podem considerar com a eis de simetria el que prateia una peça per la meitat o només podrem tenir dins un motiu mínim les peces senceres.

Podem trobar el motiu mínim que genera la sanefa en cada cas, i fixar-nos com es va repetint per simetria, gir o traslació.

Una altra activitat lligada amb sanefes seria la de fer sèries lliures, repetint una sequència de peces. En aquest cas podriem demanar-nos quina seria la peça número 50 o 100

.