Objectius del Grup

De l’acta fundacional del grup. Abril 1993

1.- Permetre l’intercanvi d’experiències entre tots nosaltres que treballem en situacions diverses però amb problemàtiques sovint convergents.

2.- Potenciar la nostra pròpia formació permanent i col.laborar amb l’ICE en la de tots els mestres.

3.- Divulgar aquesta forma de l’ensenyament de la matemàtica a totes les comarques gironines, creant nuclis més locals, promoguts per membres de PERÍMETRE, per tal d’arribar al major nombre possible de mestres.

4.- Dinamitzar possibles departaments de Matemàtica a les escoles i fomentar el treball en equip amb els companys.

5.- Organitzar jornades, estudis, exposicions i altres activitats de tipus general destinades a mestres de Catalunya o d’arreu interessats en la renovació matemàtica.

6.- Elaborar materials ( didàctics, documents de treball, articles … ) que afavoreixin la innovació en la didàctica de la Matemàtica.

7.- Mantenir relació amb altres grups que comparteixen els nostres objectius.

8.- Promoure la creació d’una Associació d’Ensenyants de Matemàtica de Girona i, a través d’ella, integrar-nos en una possible Federació Catalana, en la Federació Espanyola i participar, si s’escau, en actes de nivell internacional.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.