16 juliol 2024

Anem x més matemàtiques

Per quart any consecutiu, el proper curs 2013-14 des de la FEEMCAT (Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) oferirem Tallers d’Anemx+Matemàtiques adreçats a l’alumnat de 4t de l’ESO, amb una certa destresa i gust per les matemàtiques, i més en concret per la resolució de problemes que es realitzaran en sessions de 3 hores els dissabtes al matí o bé en tardes no lectives (preferentment dimecres o dijous). Ademgi realitzarà els tallers els dimecres a la tarda de 4 a 7 a Girona.

Els Tallers consten de diferents sessions (al voltant de 10). En cada sessió s’ofereix a l’alumnat aprofundir en aspectes de les matemàtiques complementaris als del currículum oficial. Per exemple, temes d’història, relacions entre literatura i matemàtiques, jocs d’estratègia, criptografia, geometria dinàmica,… Els materials han estat dissenyats per la FESPM (Federación Espanyola de Sociedades de Profesores de Matemáticas), de la que formem part a través de FEEMCAT. La FESPM també s’ha encarregat de la traducció de tots els materials al català. En el web oficial del projecte http://venxmas.fespm.es podeu veure els materials.

Durant el curs 2010-11 es va fer una experiència pilot, consistent només en dos Tallers de sis sessions. Els nois i noies assistents van tenir l’oportunitat de poder gaudir i descobrir les matemàtiques en contextos molt diversos i quotidians, que sovint estan poc explorats dins l’aula. A més, els va permetre compartir experiències entre iguals, entre joves amb les mateixes inquietuds i capacitats; aquest fet va ser el més valorat en l’enquesta final de valoració que van realitzar en acabar el Taller.

Després d’aquella primera experiència vam optar per donar continuïtat al projecte ampliant i estenent els Tallers als diferents àmbits d’actuació de les quatre associacions (ADEMGI, APMCM, APaMMs i ABEAM) que constitueixen la FEEMCAT. Així, durant els cursos 2011-12 i 12-13 s’han arribat a fer quatre Tallers distribuïts per tota la geografia catalana. L’activitat compta amb el suport del Creamat i del Departament d’Ensenyament.

Aquest curs impartirem tres Tallers, des d’ADEMGI, APaMMs i ABEAM, amb possibilitats de doblar algun Taller, si hi ha demanda, com ja va succeir el curs 2012-13.

Si teniu alumnes que hi puguin estar interessats adreceu les vostres peticions, com ho feu pel Fem Matemàtiques, a l’associació que desitgeu. Cada associació decidirà el marc horari (dissabte al matí o tarda no lectiva) i el calendari concret de les sessions. Podeu consultar el calendari de cada Taller als respectius espais web o bé adreçar-vos als coordinadors de cada associació. Ademgi encara no tenim elaborat el calendari però sí que podem dir que les sessions seran els dimecres i aproximadament cada 15 dies.

ADEMGI: Guillem Bonet Carbó <gbonet2@xtec.cat>

APaMMs: Alberto Herrero Izquierdo <aherrer7@xtec.cat>

ABEAM: Iolanda Guevara <iolanda.guevara@gmail.com>

Podeu consultar aquí l’anunci oficial dels tallers per part de FEEMCAT.

Deixa un comentari