20 maig 2024

Canvi de logotip de l’associació

Durant el curs 2011-12 es va convocar un concurs de logotips per tal de fer propostes per canviar l’existent.
El guanyador del concurs del logo va ser Jaume Colomer i es van donar dos accèssits, una a Roser Matas i un a Isabel Ventura.
Felicitem al guanyador i als accèssits i agraïm la participació a tothom que va enviar propostes.
En l’assemblea del 2013 (4 d’abril) es va votar canviar el logotip existent pel guanyador. Podeu veure el logotip guanyador a l’encapçalament de la web. A data d’avui (7 d’abril de 2013) el logotip està en blanc i negre a la web i pendent de canviar-lo per un en color.
Esperem que us agradi el canvi.

Deixa un comentari