16 juliol 2024

Cursos

Ademgi organitza cursos de formació a petició dels socis.

2011-2012

Introducció al GeoGebra

Modalitat: Curs semipresencial

Places: 30

Destinat a: professors i mestres de matemàtiques de les comarques gironines.

Objectius:

Conèixer y utilitzar el programa GeoGebra
Treballar els continguts de matemàtiques de secundaria amb GeoGebra
Adquirir seguretat en l’ús de les TIC a l’aula de matemàtiques.

Continguts:

·        La pàgina oficial del GeoGebra

·         El programa i l’entorn de treball

·         Realització de construccions

·         Modificació de les propietats dels objectes

·         Gestió de fitxers

·         Exportació en format imatge i com a pàgina web

·         Punts lliscants, caselles de verificació, edició de text i fórmules

·         Comandaments

·         Activació del traç

·         Inserció d’imatges

·         Exemples de recursos

·         Aprofitament de recursos existents a la xarxa

·         Com treure’n profit a l’aula i metodologia

Ponents: Victòria Oliu Subiranas

Observacions: És un curs que es va fer en col·laboració amb l’ICE de la UdG.

 

2008-2009

Recrear les matemàtiques amb la calculadora gràfica

Modalitat: Curs
Places: Màx 25, mín 15
Destinat a: Professorat de Matemàtiques de Secundaria de les comarques gironines

Objectius:

 • Reflexionar sobre la manera d’ensenyar Matemàtiques amb la calculadora a l’aula.
 • Familiaritzar-se amb el maneig de la calculadora gràfica i simbòlica i analitzar les seves possibilitats didàctiques.
 • Utilitzar la calculadora gràfica per introduir, reforçar i aprofundir continguts del currículum de matemàtiques de l’ESO i Batxillerat.
 • Dotar de materials i coneixements per poder-los aplicar directament a les classes.
 • Promoure l’ús de la calculadora com a recurs didàctic a l’ESO i al Batxillerat.

Continguts:

 • Operacions bàsiques amb la calculadora gràfica i simbòlica.
 • Nombres complexos.
 • Polinomis i fraccions algèbriques.
 • Funcions i variables.
 • Aplicacions al càlcul.
 • Taules i gràfics.
 • Estudi i representació de funcions.
 • Càlcul matricial.
 • Resolució d’equacions. Sistemes d’equacions.
 • Inequacions. Programació lineal.
 • Estadística unidimensional. Estadística bidimensional.
 • Didàctica de la calculadora a l’aula.
 • Introducció de la calculadora gràfica per introduir, reforçar i aprofundir continguts de matemàtiques.
 • Propostes d’aplicació a l’aula. Presentació de les propostes i posada en comú.

Metodologia:
Els participants realitzaran totes les activitats amb la calculadora gràfica i simbòlica. Els continguts s’adequaran al curriculum de 2n cicle d’ESO i Batxillerat. Els coneixements rebuts es faran servir per elaborar una proposta d’aplicació a l’aula.

Condicions de participació:
Per optar a la certificació s’avaluarà la tasca realitzada pels participants en l’elaboració d’una pràctica i les propostes d’aplicació a l’aula corresponent als continguts del curriculum de batxillerat, la seva implicació en les activitats que es portaran a terme i la seva assistència, la qual ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de l’activitat.

Observacions: La casa CASIO obsequiarà amb una calculadora gràfica als participants amb dret a certificació.

Ponents: Jordi Baldrich, cap de la divisió didàctica de Casio, i Daniel Vila, , Llicenciat en Ciències Físiques i professor de Batxillerat.

Responsable:
Imma Font, membre de la junta d’ADEMGI.

Calendari, horaris i lloc:
Durada: 30 hores
Lloc: Sala d’actes de l’edifici P-IV, Escola Politècnica Superior, Campus Montilivi (UdG).
Dates del curs: els dimecres 21 i 28 de gener, 4, 11, 18, 25 de febrer , 4 i 11 de març.
Horari: Els dimecres de 17 a 20h.

Inscripció:

Per correu electrònic a l’adreça d’Ademgi: ademgi@gmail.com (del 20 de novembre de 2008 al 10 de gener de 2009)

Cost de la matrícula:
Gratuït pels socis d’ADEMGI , 12 euros en concepte de material de gestió i administració pels no socis.
La tramitació del pagament de la matrícula es farà el primer dia de curs.

Criteris de selecció:
Per rigurós ordre d’inscripció, tindran prioritat les inscripcions dels associats d’ademgi i després la resta de professorat.

Llista d’admesos:
Es farà pública el dia 14 de gener a la pàgina d’ADEMGI: http://www.xtec.net/entitats/ademgi

Material:

1a sessió
2a sessió (1)2a sessió (2)
3a sessió

 

2004-2005

Grup de treball de problemes

Aquest curs 2004-2005 es constituirà un Grup de treball de problemes de l’ICE, ampliant-se el que ja s’havia format aquest curs per col·laborar amb ADEMGI i dur a terme l’activitat “+mates”. Aquest grup de treball també prepararia o donaria suport a l’organització del “Fem Matemàtiques”.

Les matemàtiques: Què són? Com s’aprenen? Com s’ensenyen?

Per aquest curs 2004-2005 ADEMGI col·labora amb l’ICE en l’oferta del curs de formació Les matemàtiques: Què són? Com s’aprenen? Com s’ensenyen?

Objectius del curs: La intenció del curs és, d’una banda fer una reflexió en profuditat del significat de les matemàtiques en la nostra cultura i, de l’altra analitzar com les parenem per tal de decidir com les hem d’ensenyar. La reflexió ens ha de permetre tenir una visió de com s’elaboren els conceptes i de quin són els seus trets més característics. això ens possibilitarà ser conscients del paper que té la resolució de problemes en l’ensenyament  de les matemàtiques. La reflexió la durem a terme a partir de la discussió de textos de diferents matemàtics (M. Kline, H. Poincaré, A.D. Aleksandrov,…) i de l’anàlisi de problemes que han estat impotants en el seu desenvolupament. Per entendre el paper de la resolució de problemes en l’ensenyament de les matemàtiques ens haurem de familiaritzar amb le sidees de G. Pólya i haurem de practicar el mètode heurístic.

Destinat a: Professorat de Primària i Secundària
Nombre d’hores: 20h
Calendari: dimarts 19 i 26 d’octubre, 2,9,16,23 i 30 de novembre i 14 de desembre.
Horari: de 18h a 20:30h
Lloc: IES Jaume Vicenç Vives de Girona
Formador: Xavier Valls, professor de Didàctica de les Matemàtiques de la UAB.

 

CURS 2003-2004

La calculadors WIRIS del portal edu365.com, una eina didàctica en línia

L’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines, convoca un curs per a donar a conèixer la calculadora simbòlica WIRIS i l’interfície que permet elaborar gràfics interactius, com a eina didàctica de suport a la docència de les Matemàtiques. En el transcurs de les sessions les persones assistents coneixeran i aprendran a fer servir els diversos procediments que incorpora la calculadora en el camp de l’aritmètica, l’àlgebra, l’anàlisi i la geometria i copsaran la seva potencialitat per a elaborar materials d’ús didàctic. El curs va adreçat al professorat de matemàtiques de l’ensenyament primari i secundari i, molt en especial als membres d’ADEMGI i al professorat de Matemàtiques de les comarques de Girona. Tanmateix, si el nombre de 20 places previst per al curs ho permet, també es podran inscriure altres persones interessades en el tema.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb l’entorn de treball de la calculadora WIRIS i ser conscient de la seva potència de càlcul i de representació gràfic.
 • Conèixer la sintaxi dels diversos procediments de càlcul i comprovar que és clara i senzilla.
 • Descobrir les possibilitats gràfiques de WIRIS en el camp de l’anàlisi i la geometria i constatar la facilitat d’elaborar gràfics interactius.
 • Aprendre les nocions fonamentals del llenguatge de programació propi de WIRIS.
 • Saber quin és el procediment adequat per guardar el treball realitzat amb WIRIS i veure que es pot incloure de manera immediata en una pròpia pàgina web.

Material: si esteu interessats en el material poseu-vos en contacte amb nosaltres 
Calendari: 27 de gener, 3,10,17 i 24 de febrer i 2,9,16,23 i 30 de març de 2004 En total seran 10 dies a dues hores cada dia, més 10 hores de treball personal a casa o al centre. 
Horari: 
De 6.30 a 8.30 del vespre
Lloc: IES Vicens Vives
Formadora: Victòria Oliu Subiranes, professora de matemàtiques de l’IES la Bisbal.

Deixa un comentari