9 desembre 2022

FEM MATEMÀTIQUES

Pàgina oficial del Fem Matemàtiques

Fem Matemàtiques és una activitat que organitza anualment la FEEMCAT amb la finalitat de contribuir i desenvolupar la competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle de l’ESO. També permet intercanviar experiències i compartir propostes per part del professorat de les diferents comarques de Catalunya. A més, vol sensibilitzar la societat catalana en general sobre la necessitat de millora d’una educació matemàtica que afavoreix el desenvolupament personal i la integració social d’uns ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. Cada curs una associació diferent de la FEEMCAT és l’encarregada de la inscripció, de la proposta dels problemes de la primera fase i de l’organització de la fase final . Cliqueu aquí per accedir a la pàgina principal del Fem Matemàtiques.

Podran prendre part en aquesta activitat tots els nois i noies que durant el curs escolar siguin alumnes d’un centre escolar de Catalunya en qualsevol d’aquests tres nivells: 6è de Primària1r d’ESO o 2n d’ESO.

Recordeu que el Fem matemàtiques s’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases:

  • primera fase Té lloc en el mateix centre escolar. Els alumnes treballen en equips de 3 o 4 persones, tots del mateix nivell educatiu i del mateix centre. El grup haurà de ser estable durant el desenvolupament d’aquesta fase. El grup haurà de resoldre tres problemes i elaborar-ne un informe detallat on s’argumenti el procés de resolució i les solucions obtingudes. Aquest informe es lliurarà a l’associació en la que s’ha fet la inscripció abans de la data establerta (que es detalla en el moment de fer la inscripció). L’adreça d’ADEMGI on podeu enviar els informes és: Apartat de correus 835, 17080 Girona, i també al moodle.
  • segona fase (fase comarcal de les comarques gironines) Consisteix en una jornada matemàtica, amb un component lúdic.  L’organitzen instituts i escoles de les comarques gironines.
  • tercera fase (final de Catalunya) La fase final, que es celebra sempre al voltant del dia 12 de maig, institucionalitzat com el Dia Escolar de les Matemàtiques, s’estructura com una jornada matemàtica, amb un component lúdic. Consulteu la web principal del Fem Matemàtiques per a més informació.

Els objectius d’aquesta activitat són:

  • potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes.
  • fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per resoldre en equip i exigint l’elaboració d’informes detallats.
  • ajudar als nois i noies a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemàtiques presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a la seva intel·ligència.
  • mostrar als professors i professores activitats lligades a l’entorn i problemes adequats per treballar estratègies i desenvolupar actituds positives envers aquesta disciplina.

Podeu descarregar-vos problemes i activitats d’altres anys clicant aquí

Deixa un comentari