20 maig 2024

Línies d’impuls a Girona

Què han dit els companys d’ADEMGI sobre el que s’està fent al voltant de les línies d’impuls? Serà el punt de partida per saber què podem fer per anar més enllà. (En cursiva propostes concretes d’actuació)

Línia 1. Contribuir a la millora de la formació inicial del professorat i estendre una cultura d’actualització científica i didàctica en Educació Matemàtica

 • Promoció i formació interna als departaments de matemàtiques dels centres (coneixement de material, dinàmiques, activitats…)
 • Participació a jornades, fent difusió de bones pràctiques.
 • Es treballa per aconseguir un major reconeixement dels estudis de didàctica de les universitats
 • Des de l’ICE ja es contribueix a l’actualització científica i didàctica.
 • Seguir fent la jornada Perímetre.Ademgi
 • Fer formació a diferents llocs.
 • Incidir en els alumnes de pràctiques.
 • Caldrien més sessions de mestres en actiu a les aules universitàries. 
 • Activar la connexió Universitat-Escola/Institut

Línia 2. Incorporar noves modalitats de formació contínua en educació matemàtica

 • Des del mmaca es fa formació específica en material manipulable.
 • Des de l’ICE es potencien formacions en diferents formats.
 • Hi ha la idea de fer un curs de formació primària secundària (un grup de mestres i professors que proposin un curs adreçat als dos nivells)
 • S’està fent  formació a les escoles. Com l’AraMat .
 • Es podria oferir una formació “Vaig a veure…què fan a les altres etapes”. Borsa de professorat amb la porta oberta. Es podria oferir a professorat i a estudiants.
 • Estaria bé facilitar intercanvis pedagògics
 • Convindrien formacions de geogebra, avaluació competencial..
 • Promoure i oferir tallers per docents a les escoles
 • Caldria formar en treball cooperatiu

Línia 3. Posar en valor el paper de les matemàtiques dins dels projectes, les activitats STEAM i altres propostes de treball globalitzat

 • Es participa a “Ciència entre tots”
 • Des de l’ICE es potencien projectes STEAM
 • Des del departament d’ensenyament s’impulsa un programa STEAM amb assessors que orienten els centres.
 • Els treballs de final de grau dins l’àmbit de l’enginyeria tenen contingut matemàtic.
 • Des del treball de síntesi, la matèria de projectes, podem engrescar al professorat d’altres matèries en activitats puntuals.
 • Podriem proposar exemples i models de projectes STEAM amb tronc matemàtic

Línia 4. Aplicar a l’aula resultats de recerca i innovació en educació matemàtica i potenciar la realització de noves investigacions properes a la realitat de les nostres aules

 • Jornades puntuals relacionades amb les matemàtiques.
 • Sortides (ludoteca, mmaca, gimcames matemàtiques)
 • Itineraris matemàtics a la ciutat de Girona
 • Es podrien oferir tallers tipus “Anem *+mates” per a professors de totes les etapes i/o per a públic en general. 

Línia 5. Millorar la imatge social de les matemàtiques des de l’escola i des de les famílies

 • Tallers familiars
 • Formació a les famílies de la pròpia escola
 • Participació al Ludivers
 • Concurs MultiMATge
 • Voldríem una exposició permanent del mmaca a Girona
 • Per millorar la divulgació estaria bé una secció a la Ràdio, tipus “mates per telèfon” com els contes “Mates a la radio”
 • Que les famílies i la societat coneguin les bones pràctiques

Línia 6. Millorar la imatge de les matemàtiques des de tots els àmbits i adreçat al conjunt de la societat

 • A nivell individual hi ha iniciatives com “Diari” (biblioteca) o participar al “Temps de Flors” (amb activitat de Geometria)
 • Exposició del mmaca, fem matemàtiques, jornada de matemàtiques
 • Intervencions a jornades (xerrades, articles) de divulgació.
 • Ruta matemàtica per Girona.

Línia 7. Millorar la imatge social del professorat que ensenya matemàtiques

 • Difusió a les xarxes socials, twitter…
 • Donant formació al professorat
 • Fent emocionar els alumnes
 • A la tasca diària de docent
 • A les fires matemàtiques
 • A diferents actuacions a escoles, adreçades a pares i a la societat.
 • Clubs de lectura o tallers de contacontes matemàtics a Biblioteques o centres cívics
 • Dibuixos infantils al club Super3 de mates

Línia 8. Promoure els laboratoris de matemàtiques

 • HI ha escoles que intenten promoure el laboratori
 • Busquen i preparen activitats per portar al laboratori de matemàtiques
 • Explicant-ho a les formacions
 • Iniciant la feina al centre
 • Amb l’experiència del mmaca
 • Spobserva molta incorporació de materials a l’aula
 • La metodologia d’Ambients a infantil ajuda a avançar en aquesta línia

Línia 9. Impulsar estratègies per connectar ensenyants

 • Es fa un seminari comarcal a La Selva
 • Actuacions en petits territoris i fent intercanvis
 • La mateixa associació Ademgi hi treballa
 • Es fa una jornada de juntes de parla catalana
 • Es participa a Seminarios de la FESPM
 • Es porten tallers i comunicacions a les JAEM
 • Hi ha grups de WhatsApp
 • Podríem aconseguir que es comparteixin bones pràctiques entre docents
 • Es podria fer formació inter-etapes (amb 3 o 4 formadors de cada etapa)

Línia 10. Acostar al professorat els materials que estan a la xarxa i fer-ne difusió

 • Web d’Ademgi
 • Grups de Whatsapp
 • Intercanvis de material a nivell de centre
 • Donar a conéixer pàgines web de referència i compartir el material general
 • Tota la feina que fa el CREAMAT.
 • Cal fer més difusió d’ADEMGI. Fer una campanya potent. 
 • Intercanvi de bones pràctiques entre primària i secundària

Línia 11. Crear i mantenir xarxes de referents i formadors

 • Des de l’ICE i des d’iniciatives personals es van creant aquestes xarxes
 • Cal creure en un mateix i … endavant (diuen al grup Perímetre)
 • Construir i difondre un ….. de xarxes entre docents

Línia 12. Eixamplar la base de les diferents xarxes dedicades a l’educació i la divulgació de les matemàtiques

 • Les jornades de les associacions i el mateix C2Em han estat trobades d’èxit
 • Cal eixamplar els fonaments de les associacions (perímetre, ademgi, mmaca…)
 • Promocionar més les jornades de Matemàtiques i les diferents associacions existents.

Línia 13. Aconseguir que cada vegada més professorat assumeixi la necessitat de millora i expandeixi la seva zona de confort

 • fem matemàtiques
 • Creació de propostes d’aula per incentivar l’entussiasme i fonar exemle amb la pràctica habitual
 • Animar els professors des de les formacions
 • Donar a conéixer noves activitats i dinàmiques que funcionen a l’aula.
 • Creació de grups d’innovació docent a la Universitat
 • C2EM 2024 a Girona 

Línia 14. Promoure l’entusiasme per les Matemàtiques com un element definitori del docent i com a motor de l’aprenentatge de l’alumne

 • Preparar activitats que entussiasmen els alumnes
 • Activitats motivadores i lligades al moment actual
 • Treball cooperatiu amb altres docents en projectes interdisciplinars.
 • Compartir l’entusiasme