19 maig 2024

Materials sobre la geometria en l’ensenyament secundari

Fa uns dies vam enviar un mail als socis que ens sembla adequat compartir amb tothom qui passi per la nostra pàgina.
“Et volem presentar un material que el Departamet d’Ensenyament va demanar de fer a l’Anton Aubanell abans de jubilar-se. Es tracta d’uns materials sobre la geometria en l’ensenyament secundari. Els resultats de les proves d’avaluació mostren, any rera any, que tenim un problema greu i persistent en aquest camp.
Aquesta feina s’ha fet pública a través de dos instruments: el número 31 dels Quaderns d’Avaluació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i de la pròpia XTEC que ha construït un espai on, a través d’hipervincles es pot accedir a tots els documents. Ahir es va posar a la portada de la XTEC (http://www.xtec.cat/web/guest/home). Clicant en el requadre es pot accedir a l’espai web al que ens referim:  http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacionsgeometria
Sota el títol general d’Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’ESO, s’inclou, per un costat, una reflexió “teòrica” sobre dificultats amb que ens trobem i possibles línies de millora en l’ensenyament de la geometria i, per l’altre, una mostra de propostes concretes en dos sentits:
  • Activitats geomètriques de tipus experimental que permeten treballar els blocs curriculars de mesura i d’espai i forma d’una manera més viscuda, amb cicles d’experimentació, descoberta i conceptuació.
  • Activitats geomètriques per incorporar als blocs no geomètrics (numeració i càlcul, canvi i relacions, estadística i atzar), estenent així la presència de les idees geomètriques i, alhora, aportant els avantatges de la representació gràfica i la visualització en el treball sobre els continguts no estrictament geomètrics.
En total es presenta una mostra de 60 propostes (algunes amb diverses activitats) de les quals 30 estan descrites molt àmpliament.
Aquesta feina ha estat feta amb la idea que pugui ser útil al professorat en la seva acció concreta a l’aula, unint-se així a l’esforç de molts docents per millorar el treball en geometria. Tant de bo pugui fer aquest servei!
Esperem que us sigui d’utilitat. I des d’Ademgi felicitem a l’Anton per la feina feta.”

Deixa un comentari