18 maig 2024

Tema 13: Estadística i probabilitat

Què tindrà el tema 13, que moltes vegades no tenim temps de fer-lo? serà que és massa al final del llibre? serà que el 13 porta mala sort? o serà, només, que no entra a selectivitat? Aquí trobareu un seguit de propostes d’activitats d’aula per fer matemàtiques, estadística i probabilitat.

Nom activitat Fitxes professor Fitxes alumne
montypòster Monty Hall monty_prof_cat
monty_prof_cast
monty_alum_cat
monty_alum_cast
Image1pòster Cursa de camells cursa_prof_cat
cursa_prof_cast
cursa_alum_cat
cursa_alum_cast
cursa_alum2_cat
cursa_alum2_cast
taxi Quants taxis hi ha? taxi_prof_cast
image1 Nusos. Echar el Lazo nusos_prof_cast nusos_alum_cast
baixapòster Jocs amb daus daus_trucats_prof_cat
daus_trucats_prof_cast
daus_intransitius_prof_cat
daus_intransitius_prof_cast
daus_trucats_alum_cat
daus_trucats_alum_cast
daus_intransitius_alum_cat
daus_intransitius_alum_cast
buffonpòster Moneda de Buffon buffon_prof_cat
buffon_prof_cast
buffon_alum_cat
buffon_alum_cast
cursa_obstaclespòster Cursa d’obstacles Obstacles_prof_cat
Obstacles_prof_cast
obstacles_alum1_cat
obstacles_alum2_cat
obstacles_alum3_catobstacles_alum1_cast
obstacles_alum2_cast
obstacles_alum3_cast
responEnquestapòster Què? Qui? Com? Element de l’ARC proposta web
 agullespòster La aguja de Buffon
errorspòster Mesurem l’error  Construcciones en GeoGebraTube (también descargables)

Deixa un comentari