25 juny 2024

Programa i materials de la 23a Jornada de docència de la matemàtica

Programa i accés als materials de la jornada

8.45 h. Acollida i acreditacions

9.15 h. Conferència Inaugural: Has viscut algun cop una situació d’aprenentatge? Laura Morera

Últimament hi ha molt debat al voltant de què és una situació d’aprenentatge o de com hauria de ser. Hi donarem una mica de voltes, a veure si podem reflexionar-hi una mica.

10.30 h. Comunicacions. Exemples de situacions d’aprenentatge

S’aporten recursos i estratègies per promoure la resolució de problemes reals a l’Educació Infantil a través d’un procés de modelització matemàtica que considera diverses fases: comprensió, estructura, matematització, treball matemàtic, interpretació, validació i exposició/presentació, amb el propòsit que els nens i les nenes puguin començar a crear models concrets.

  • Qualsevol pregunta és una situació d’aprenentatge? (PRI) Marta Aragüés

Una activitat d’aula concreta (que parteix de l’observació d’objectes) ens permet reflexionar en com una pregunta pot desencadenar una situació d’aprenentatge.

S’exposarà de manera resumida una situació d’aprenentatge relacionada amb el pensament computacional.

11.00 h. Pausa-cafè. Amb presentació de materials educatius a càrrec d’entitats, editorials i associacions.

11.45 h. Comunicacions

Incorporar el pensament algebraic des d’educació infantil permet als nens i nenes adquirir habilitats matemàtiques per representar i analitzar relacions quantitatives, modelar situacions i resoldre problemes a tots els dominis matemàtics. Per tant, és indispensable que el professorat proporcioni experiències d’aprenentatge que permetin aprofundir en coneixements de naturalesa algebraica de manera primerenca.

  • Si tots visquéssim al mateix edifici, qui seria el meu veí? (INF i PRI) Anna Rodríguez

Una situció d’aprenentatge que ens permet posar atenció a l’ordenació, recta numèrica i un cop d’ull a l’estadística.

La situació d’aprenentatge treballa el Currículum a partir d’una sèrie d’activitats significatives: Com programar un viatge per tota la família: escollir el lloc, planificar l’itinerari, seleccionar horaris…

Participar a un concurs de matemàtiques pot ser una manera molt bona de motivar els alumnes a resoldre problemes matemàtics. Els que se’n surten més troben el moment per exprémer al màxim les seves capacitats. Els que no se’n surten tant, es motiven quan donen resposta a preguntes que no havien pensat mai que sabrien respondre. Altres materials: rúbrica i autoavaluació

El Tour de mates és un concurs que pretén estimular el càlcul mental d’una manera divertida i motivadora, en només 5 minuts cada setmana. En aquesta 1a edició hi participen més de 5000 alumnes de les comarques gironines.

Bebras és un concurs online, individual, amb preguntes que fomenten el pensament computacional. És com una mena de proves cangur, online, de pensament computacional.

12.15 h. Tallers

Apliquem les bases del pensament computacional amb activitats manipulatives i amb materials que podem trobar a l’aula. 

  • Tastets matemàtics a Infantil (INF) Maite Terradas, Carol Jiménez, Elisenda Casanova i Anna Rodríguez

Recull d’activitats ràpides i fàcils de dur a l’aula per tal d’anar reforçant diferents conceptes matemàtics.

Els reglets són un bon material per oferir  referents visuals i interioritzar la mesura de la longitud i de la capacitat. En el taller s’oferiran activitats, jocs i recursos per treballar amb sentit la comparació i equivalència d’unitats, fer estimacions i aprendre a seleccionar la unitat adequada.

Tots i totes estimem les matemàtiques però,  se’ns donen bé les estimacions? Podem treballar les estimacions a l’aula? En quins moments és bo dedicar temps a fer estimacions? 

  • Cordes, miralls, polinomis… Quin embolic! (ESO i BATX) Clàudia Casero

La teoria de nusos és una branca de la topologia que va prendre força el segle XIX i s’encarrega de donar resposta, entre d’altres, a preguntes com “Quants nusos diferents hi ha?” “Com podem saber si dos nusos són equivalents?”. En aquest taller ens introduirem a la teoria de nusos manipulant, buscant propietats i conjecturant amb l’ajuda de cordes i recursos TAC. Ja veureu quin paper hi juguen els miralls i els polinomis!

Portar un material nou a l’aula pot ajudar-nos a parlar de matemàtiques, provocar preguntes i trobar respostes. I si gestionem i preveiem cap a on pot portar-nos la proposta, qui sap si podrem tenir converses…irracionals!

13.30 h. Pausa-Dinar

15.00 h. Breakout. A càrrec del grup Perímetre. Jordi Badosa, Lídia Díaz, Laura Gallego, Tània Costa, Andreu Solé i Anna Termes.

Activitat interactiva que ens farà resseguir el nou currículum amb jocs i reptes matemàtics.

16.30 h. Tallers

Un taller per enfocar la mirada educativa, el tipus de propostes i l’aprenentatge vivencial. Partirem del dia a dia en una aula ordinària, de com plantejar les sessions perquè siguin riques en aprenentatge significatiu tpt atenent les necessitats de tot el grup-classe.

Al taller s’exposaran un conjunt d’activitats manipulatives i vivencials, amb l’objectiu que l’alumnat de Primària acabi d’assolir el concepte de nombre cardinal i desenvolupi el càlcul mental a partir de la descoberta de múltiples estratègies.  

En aquest taller es presentaran diferents tipus de jocs de taula  útils per introduir a les classes de matemàtiques dels diferents cursos de primària i Educació infantil.

  • 8 rutines per la fluidesa matemàtica(PRI  i ESO) Laura Morera, Albert Vilalta i Marc Caelles

Presentarem 8 rutines per treballar la fluidesa matemàtica, amb exemples de diferents temes, perquè les pogueu aplicar a l’aula en diferents situacions.

  • Exploding Dots (ESO) Sergio Belmonte

Exploding Dots és un recurs que potencia que l’alumnat comprengui millor els diferents sistemes numèrics i les operacions aritmètiques. I és un suport important per a l’inici a l’àlgebra.

 

18.00 h. Cloenda i entrega de premis

 

Data: 18 de març de 2023, de 9.00 a 18.00 h.
Lloc: Facultat de ciències de la UdG
Certificació: L’ICE de la UdG emetrà als assistents un certificat de 10 h de formació.
Inscripcions: Enllaç

Per poder certificar també us heu d’inscriure aquí: enllaç