24 abril 2024

Seminario de Matemáticas inclusivas de la FESPM

Els dies 26, 27 i 28 de Novembre de 2021, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas va organitzar el Seminario de Matemáticas Inclusivas a Castro Urdiales. Són seminaris en els què hi van representants de les diverses associacions de la federació que miren d’aprofundir en temes que semblen interessants per a tothom per treure línies de treball comunes. Hi va participar l’Ester Bosch en representació d’ADEMGI i la FEEMCAT. 

La trobada va servir per posar en comú els diversos punts de vista sobre les possibilitats d’aprendre de tot l’alumnat en una mateixa aula, i de com afavorir aquest aprenentatge. La impressió és que, partint de punts de vista força diferents, es va fer un camí en la direcció d’una visió més inclusiva de les matemàtiques i de les possibilitats que té tothom d’aprendre’n. 

Material complementari: