25 abril 2024

XIV JAEM. Juliol 2009

Conferències:

 • Acte inaugural. Vídeo
 • Conferència inaugural. El origen del calendario. Anton Aubanell. Vídeo. Text
 • ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo colocarías? Tere Valdecantos. Vídeo. Text
 • COMPETENTES PARA REIR (Con las Matemáticas). Pablo Flores. Vídeo. Text
 • The idea of Space: from Escher to Virtual Architecture. Michele Emmer. Vídeo. Text
 • Premi Gonzalo Sánchez Vázquez a en Luís Balbuena. Vídeo
 • Presentació XV JAEM Gijón. Vídeo
 • Concert Orquesta Fireluche. Vídeo
 • Cloenda XIV JAEM. Vídeo

Actes de las Jornadas

Clau pels nuclis temàtics: 

 • NT1. Plantejament i Resolució de problemes
 • NT2. Pensament i raonament matemàtic
 • NT3. Simbolisme, formalització i demostració a matemàtiques
 • NT4. Comunicar en, amb i sobre matemàtiques
 • NT5. Modelització i representació en matemàtiques
 • NT6. Eines, materials i altres recursos per treballar matemàtiques
 • NT7. Connexions i contexts

Revista de les jornades: El Compàs

Fotografies de les XIV JAEM

Programa