19 maig 2024

Anem x més mates

El projecte Anem x + Matemàtiques, està adreçat a alumnes amb bons resultats acadèmics (no necessàriament d’altes capacitats) que volen anar més enllà del que els ofereix l’ensenyament reglat. 

L’origen d’aquests tallers està en el Programa de Profundización de Contenidos del Ministerio de Educación. Va dirigit als alumnes de 4t d’ESO amb bons resultats acadèmics (no necessàriament d’altes capacitats) i amb bona motivació per aprendre.

El Ministerio va encarregar a la FESPM el desenvolupament del programa. Aquesta li va posar el nom de Ven x + Matemáticas. A Catalunya el programa l’ha asumit la FEEMCAT amb el nom d’Anem x + Matemàtiques. Els continguts de referència d’aquest programa són els propis de 3r d’ESO. Es pretén aprofundir en aquests coneixements ampliant i complementant el currículum però sense avançar continguts que corresponen a cursos posteriors.

Durant el curs 2010-11 es va fer una experiència pilot, consistent només en dos tallers de sis sessions. Els nois i noies assistents van tenir l’oportunitat de poder gaudir i descobrir les matemàtiques en contextos molt diversos i quotidians, que sovint estan poc explorats dins l’aula. A més, els va permetre compartir experiències entre iguals, entre joves amb les mateixes inquietuds; aquest fet va ser el més valorat en l’enquesta final de valoració que van realitzar en acabar el taller.

Després d’aquella primera experiència vam optar per donar continuïtat al projecte ampliant i estenent els tallers als diferents àmbits d’actuació de les quatre associacions (ADEMGI, APMCM, APaMMs i ABEAM) que constituïen la FEEMCAT en aquells moments. Així, durant els cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14 es van arribar a fer quatre tallers distribuïts per tota la geografia catalana.

El programa preveu la realització d’unes 10 sessions, i a cada una s’ofereix a l’alumnat aprofundir en aspectes de les matemàtiques complementaris als del currículum oficial. Per exemple, temes d’història, relacions entre literatura i matemàtiques, jocs d’estratègia, criptografia, geometria dinàmica,… Els materials han estat dissenyats per la FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas), de la que formem part a través de FEEMCAT. La FESPM també s’ha encarregat de la traducció de tots els materials al català. En el web oficial del projecte http://venxmas.fespm.es podeu veure els materials. La participació en aquesta activitat no implica cap cost per a l’alumnat.

Els objectius dels tallers són:

  • Atendre adequadament i de manera específica als alumnes amb millor rendiment i motivació per aprendre, oferint així respostes adaptades a les seves possibilitats, el que els ajudarà a que continuin avançant en el seu aprenentatge i assoliment de competències sense el risc d’abandonament o desinterès en estudis posteriors.
  • Millorar els nivells alts de rendiment i resultats d’aquests alumnes per desenvolupar al màxim el seu potencial d’aprenentatge i augmentar així els nivells d’excel·lència del Sistema Educatiu. Promoure l’assoliment de competències per mitjà de criteris metodològics adients per aconseguir formar ciutadans millor preparats professionalment i personalment. Aquesta metodologia podria servir, en alguns casos de referència, pel treball a l’aula.
  • Impulsar l’interès de l’alumnat per la recerca i per a promoure i augmentar la vocació científica dels futurs ciutadans.

Per aconseguir-ho, els tallers es desenvolupen procurant:

  • Afavorir el pensament crític i creatiu.
  • Promoure l’interès per la recerca, la tecnologia i la innovació.
  • Estimular el gust pel saber, pel descobrir, per explorar.
  • Promoure la inquietut pel coneixement, el desig d’aprendre.
  • Millorar la capacitat d’anàlisi i reflexió.
  • Estimular la potència intelectual i les actituds de cooperació i el treball en equip.

Cada associació organitza els tallers al seu territori. Els tallers es desenvolupen en unes 10 sessions de 3 hores i són impartits per diferents professors. Els alumnes que s’hi inscriuen venen recomanats pels seus professors/es. Per al bon desenvolupament hi ha un professor responsable de cada associació i un coordinador general de l’activitat.

Si teniu alumnes que hi puguin estar interessats adreceu les vostres peticions, com ho feu pel Fem Matemàtiques, a l’associació que desitgeu. Cada associació decidirà el marc horari (dissabte al matí o tarda no lectiva) i el calendari concret de les sessions. Podeu consultar el calendari de cada taller als respectius espais web o bé adreçar-vos als coordinadors de cada associació.

L’activitat compta amb el suport del Creamat i del Departament d’Ensenyament.

La participació es totalment voluntària i no implica cap cost per a l’alumnat.

El coordinador de l’activitat per part d’Ademgi és Guillem Bonet, per informació sobre com participar-hi podeu escriure a ademgi@gmail.com a l’atenció de Guillem Bonet.

Deixa un comentari