25 abril 2024

III jornades sobre materials per a l’aula de matemàtiques a primària

 

L’associació de matemàtiques de les Illes Balears, ens convida a participar a les III jornades sobre materials per a l’aula de matemàtiques a primària.

Els materials constitueixen actualment una de les eines més útils per ensenyar matemàtiques a tots els nivells educatius i, en especial, a l’educació primària. La gran varietat que trobem avui dia i la seva versatilitat constitueixen un focus d’aprenentatge per als docents de matemàtiques, sobretot com a eines per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge. Això no obstant, els materials necessiten estar acompanyats de tasques riques i bones preguntes que convidin l’alumnat a la representació i abstracció dels conceptes matemàtics involucrats.

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’ús adequat dels materials per part de la comunitat docent matemàtica, la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques va organitzar el maig del 2019 (presencialment) i l’octubre del 2021 (en línia) jornades sobre materials per a l’aula de matemàtiques a les quals van assistir nombrosos docents i on es van poder compartir un bon nombre d’experiències i reflexions sobre l’ús dels materials a l’educació primària.

  • Data: 20, 21 i 22 de maig de 2022
  • Lloc: Edifici Guillem Cifre de Colonya, Edifici Sa Riera, Universitat de les Illes Balears, Palma
  • Presentació de comunicacions: Fins el 15 d’abril
  • Inscripcions: Fins el 30 d’abril
  • Programa
  • Més informació i inscripcions.