20 maig 2024

Jornada Lleimat. Camins matemàtics

L’Equip ICE Lleimat de matemàtiques ja té organitzada la propera jornada de matemàtiques, adreçada a tots el professorat interessat en l’ensenyament i aplicació de les matemàtiques, tant en els nivells obligatoris com postobligatoris de l’ensenyament.

En aquests “Camins matemàtics” es presentaran diferents activitats, tant per fer a dins de l’aula, amb materials manipulatius, com en el nostre entorn. Són activitats adaptables a Primària i a Secundària i presentades per professorat del territori, que  permetran veure la ciutat des d’una perspectiva matemàtica.