20 maig 2024

Jornada de docència de la Matemàtica. Parlem i compartim

El proper 17 de Març, de 9 h del matí a 19 h de la tarda, a la facultat de ciències de la UdG us proposem participar a la Jornada de Docència de la Matemàtica, “Parlem i compartim”, organitzada conjuntament per Ademgi i  Perímetre, el grup de mestres de matemàtiques de Girona.

Començarem amb una conferència plenària a “4 mans”, que abarca des d’infantil a secundària i aborda el tema de la comunicació a la classe de matemàtiques. També trobareu 14 tallers per als diferents nivells educatius, taules comercials i d’activitats d’aula i moltes coses més.

L’aforament és limitat i la tria de tallers es podrà fer per ordre d’inscripció.

1a franja de tallers (de 12.00 a 13.30) (fes clic a sobre per obtenir més informació)

2a franja de tallers (de 16.30 a 18.00) (fes clic a sobre per obtenir més informació)

Us hi esperem!

Més informació i programa d’activitats ->

Anar al formulari d’inscripció ->

 

Acostament a la geometria 3D a partir de jugar amb capses diferents i parlar del què es fa.

Un recurs engrescador, dinàmic i diferent.
Amb ell potenciem la reflexió, l’atenció, el debat i l’argumentació.
En aquest taller tindrem l’ocasió de coneixe’n, resoldre’n i crear-ne de nous.

Durant el taller proposarem i analitzarem tres activitats que il·lustren la noció de "pràctica productiva" o sigui, tres tasques destinades a practicar destreses bàsiques per als alumnes de primària en un ambient de resolució de problemes.

Presentarem una sèrie de problemes encadenats que conviden a parlar (als alumnes, discutint estratègies de resolució o explicant els raonaments de resolució) i a treballar habilitats de treball en grup.

El taller pretén mostrar les possibilitats didàctiques de la calculadora científica per als primers cursos de l'ESO i darrer cicle de primària. Tot i ser una eina totalment generalitzada i contemplada al currículum, no s'acostuma a treure-li profit.
Es realitzaran algunes de les activitats dissenyades per a portar a l'aula des del Seminari de calculadores de la FESPM.

Presentarem de la versió 3D del GeoGebra. Aprendrem a treballar en aquest entorn i a utilitzar les eines que incorpora, algunes de les quals ens poden ser de molta utilitat a l'aula per a qualsevol nivell educatiu. Desenvoluparem alguns exemples pràctics.

L'ús de recursos materials i les activitats d'experimentació estan consolidats a primària i a l'ESO, però no tant a Batxillerat. En aquest taller treballarem una seqüència d'activitats per treballar còniques utilitzant aquest tipus de recurs.

En aquest taller es proposaran una sèrie d'activitats que ajudin als nostres nens i nenes a construir-se un esquema mental de l'espai. Partirem de l'entorn més immediat i d'objectes de la vida quotidiana que tenim a prop, entre d'altres, les fustes que fan servir per fer construccions. I també d'activitats vivenciades amb el propi cos. Tot això els ha de portar a la representació mental i gràfica.
Aquesta experiència es podrà exportar a Primària.

Des del Museu de Matemàtiques de Catalunya es presenta un taller que combina la geometria i el càlcul i que es pot estirar per treballar-lo a diferents nivells. Es farà l'activitat i entre tots es buscaran variants per enriquir-la. Aquesta experiència es podrà exportar a Primària.

Taller amb activitats i recursos pràctics per treballar el bloc de continguts de relacions i canvis. Algunes idees per introduir l'àlgebra a Primària.

Els reglets ofereixen moltes possibilitats per treballar el càlcul. En el taller es treballarà la manera d'utilitzar-los en els diferents cicles per ajudar els alumnes a crear estratègies i millorar les seves habilitats.

De la ma del material de fer mosaics (Pattern Blocks) farem activitats relacionades amb els angles, els polígons, perímetres i àrees... i descobrirem la classificació de mosaics de diferents tipus.

Es treballaran continguts matemàtics relacionant-los amb el pensament lògic i computacional, resolució de problemes i experimentació. Tot això ho farem amb el llenguatge de programació Scratch, un entorn gràfic programable per blocs.

Es mostraran diferents activitats manipulatives que es duen a terme al laboratori de matemàtiques.